Terapeutti

LYHYTTERAPEUTTI

Laura Aspholm-Tiainen

Kenties kaikista tärkeintä terapian onnistumisen kannalta on löytää juuri itselle sopiva terapeutti. Vuorovaikutussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on suurin hoitotulokseen vaikuttava tekijä, kun on tutkittu terapian vaikutusmekanismeja (mm. Leiman 2004). Siksi haluankin, että tiedät hieman minusta jo ennen kuin tapaamme ensimmäistä kertaa.

Ihmismieli ja vuorovaikutussuhteet ihmisten välillä ovat olleet suuri mielenkiintoni kohde koko elämäni ajan. Minua on aina kiinnostanut se, miksi toimimme niin kuin toimimme ja miksi toiset ihmissuhteet ovat vaikeampia kuin toiset. On tärkeää tiedostaa, miten tarkastelemme maailmaa aiempien kokemuksiemme muodostamien linssien läpi ja miten näistä linsseistä muodostuu toisinaan näkökykyämme ja elämäniloamme rajoittava tekijä.

Näkemykseni mielenterveydestä on janamainen. Janalla on monia eri pisteitä, eikä meistä kukaan sijoitu täysin sen ääripäihin. Useat meistä kokevat ajoittaista mielen pahoinvointia ilman, että oireet täyttävät varsinaisen häiriön tai sairauden tunnusmerkit. Lyhytterapia onkin matalan kynnyksen keskustelutukea, joka voi auttaa elämän muutos- ja kipukohdissa eteenpäin ja parantaa yksilön omia kykyjä selvitä myös tulevista haasteista. Lue lisää lyhytterapiasta

Olen opiskellut psykologiaa Helsingin yliopistossa useamman vuoden ja tällä hetkellä kouluttaudun sosionomiksi ammattikorkeakoulussa pääaineenani sosiaaliohjaus. Suoritan sosionomiopintojeni ohella ratkaisukeskeisen lyhytterapian opintoja, joissa työnohjaajanani toimii laillistettu kouluttajapsykoterapeutti (VET). Opintoihini liittyy lyhytterapiaharjoittelua ja siksi minulla on mahdollista tarjota lyhytterapiaa hieman jo valmistunutta terapeuttia edullisemmin.

Tässä muutamia aiheita, joiden parissa olen työskennellyt: Ahdistuneisuus, OCD-oireet, masennusoireet, unettomuus, kriisitilanteet (esim. ero), uupumus, vauvaperheen haasteet, vanhemmuuteen liittyvät haasteet ja kipukohdat, sekä parisuhdeongelmat.

Ota rohkeasti yhteyttä ja voimme yhdessä miettiä, olisiko lyhytterapiasta apua juuri sinun tilanteessasi. Varaa tutustumistapaaminen

KOULUTUS

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
(sisältää psykoterapeuttiset valmiudet -opintokokonaisuuden)

Valmistumisen arvio kevät 2023

Sosionomi AMK

Valmistumisen arvio kevät 2023

Psykologian aineopinnot 35OP

Kliininen psykologia
Kehityspsykopatologia
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia
Hyvinvoinnin psykologia
Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia
Havaintopsykologia
Helsingin yliopisto v.2017-2019

Psykologian perusopinnot 25OP

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan
Johdatus kehityspsykologiaan
Johdatus neuropsykologiaan
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan
Johdatus psykologisiin tutkimusmenetelmiin
Helsingin yliopisto v.2016-2018

Asiakkaiden palautteita

Kiitos loistavasta lyhytterapiasta.

Terapian aikana sain ohjeita lähteä viemään kipukohtiani oikeaan suuntaan. Pidin myös harjoituksista, jotka olivat oivaltavia.

Terapauttina olet kannustava ja kuunteleva, empaattinen ja johdonmukainen.

Tuhannet kiitokset!

Lyhytterapia-asiakas

Tapaamiset alkoivat hetkellä, jolloin koin tarvitsevani ”ajatteluapua” ongelmaani ja sitä olen saanut, samalla olemme käsitelleet muitakin askarruttavia asioita elämässäni.

Laura osaa esittää hyviä kysymyksiä.

Koen että prosessi on ollut hyvä ja hyödyllinen.

Kiitos!

Lyhytterapia-asiakas

Olisiko lyhytterapiasta apua juuri sinun tilanteessasi?

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä -veloituksetta ja ilman sitoumuksia!

VARAA TUTUSTUMISTAPAAMINEN