Lyhytterapia

”Mitä muuttaisit elämässäsi, jos et pelkäisi mitään?”

Mitä on lyhytterapia?

Lyhytterapia on 1-20 tapaamiskerran prosessi, jossa työskennellään asiakkaan valitseman teeman tai rajatun ongelma-alueen selkiyttämiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi.

Se on tavoitteellista työskentelyä, jolla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja saavuttamaan toivottuja muutoksia asiakkaan arjessa.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa työskennellään erityisesti nykyhetken ja tulevaisuuden parissa, menneisyyden vaikutusta kuitenkaan väheksymättä. Työskentelyote on voimavarakeskeinen ja asiakasta kunnioittava. Terapeutti ja asiakas tekevät tasavertaista yhteistyötä, vahvistaen sitä mikä jo toimii ja etsien konkreettisia keinoja toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Voiko lyhytkestoinen terapia olla riittävä hoitomuoto?

Jo 1980-luvulla tehdyissä tutkimuksissa huomattiin, että jopa 75 prosenttia asiakkaista saa tarvittavan hyödyn terapiastaan jo ensimmäisten kuuden kuukauden aikana (Lambert, Shapiro& Bergin, 1986). Länsimaista mielenterveystyötä ovat kuitenkin värittäneet pitkät terapiasuhteet, menneisyyden intensiivinen käsittely ja diagnoosikeskeisyys.  Vasta viime vuosina mielenterveyden ammattilaisten keskuudessa on herätty miettimään sitä, olisiko terveydenhuollossakin mahdollista tarjota lyhyempiä terapiaprosesseja matalammalla kynnyksellä ja auttaa siten asiakkaita jo ennen tilanteen kriisiytymistä. Näin hoidosta saatu hyötykin olisi vahvempi. Lyhytterapia onkin todettu tutkimuksissa tehokkaaksi, ja jo 5-10 tapaamiskerralla voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia (mm. ”Tutkimus: lyhytterapia tehoaa masennusoireisiin” HS 13.2.2020).  Myös Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksella (THL) on paraikaa käynnissä mittava tutkimushanke aiheeseen liittyen.

Mihin lyhytterapiasta voi saada apua ja tukea?

ALLA MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ.

  • Konkreettista apua stressinhallintaan ja unettomuuteen

  • Apua ihmissuhdeongelmien jäsentämiseen ja suhteessa oleviin vuorovaikutusongelmiin
  • Tukea vanhemmuuteen ja vanhemman omaan jaksamiseen (esim. vauvaperheen haasteet)
  • Konkreettisia keinoja ahdistuksen ja muiden hankalien tunteiden säätelyyn
  • Tukea akuutin kriisivaiheen ylipääsemiseen (esim. erotilanne)

Milloin lyhytterapiaan?

Lyhytterapiaan voi hakeutua hyvin matalalla kynnyksellä. Asiakkaita ei ole tarpeen diagnosoida, eikä käyntejä kirjata terveydenhuollon asiakasrekistereihin. Aiempi diagnoosi ei ole este lyhytterapialle, mutta oireista riippuen terveydenhuollon hoitokontakti voi olla lyhytterapian rinnalla tarpeellinen.

Lyhytterapiassa on mahdollista käsitellä useita lieviä psyykkisiä ongelmia (auttaa psyykkisen hyvinvoinnin puutteessa) ja edistää merkittävästi yksilön myönteistä mielenterveyttä. Lyhytterapia ei kuitenkaan ole psykoterapiaa, eikä sairaudenhoitoa. Mikäli katsomme yhdessä oirekuvasi vaativan terveydenhuollon palveluita tai psykoterapiaa, ohjaan sinua tarvittaessa hakeutumaan kyseisen palvelun piiriin.

Terapia Valonan tarjoama etäterapia on tietoturvallista ja ehdottoman luottamuksellista. Käytössä on terveydenhuoltoon suunniteltu etätapaamispalvelu. Voit osallistua tapaamiseen helposti mistä tahansa sinulle sopivasta paikasta!

Olisiko lyhytterapiasta apua juuri sinun tilanteessasi?

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä -veloituksetta ja ilman sitoumuksia!